Poštovani članovi našeg džemata, koristimo priliku da se srdačno zahvalimo i odamo posebno priznanje svima onima koji su dosadašnjim članstvom, prilozima i aktivnim sudjelovanjem u njezinom životu doprinijeli razvoju i rastu našeg džemata od osnivanja pa sve do danas.

Od velikog je značaja da čovjek zna živjeti u vremenu i da umije koristiti prostor! To osobito vrijedi za nas, muslimane u koji živimo na ovim prostorima, koji moramo biti svjesni vremena i prostora u kojem živimo kako bi znali čuvati i njegovati identitet s kojim smo rođeni. Najveće bogatstvo jednog naroda jesu vrijednosti njegovog identiteta i bez identiteta narod gubi svoju vrijednost.

Od početka formiranja džemata ICC Hajr Enschede, vazifu tj. članarinu smo odredili i dražali na istoj visini od €10. vise od 15 godina i ona se kao takva nije mijenjala. Ovo nije bilo uvijek lahko održati, Džemat se dosta održavao i gradio uz pomoć dodatnih donacija, te multi kulti dana gdje naše aktivne džematlije predstavljaju našu domovinu. Tu je i Aktiv Žena sa Susretom hanuma, Folklorijade, naša kuhinja itd... Na sve načine se aktivne džematlije bore da bi Džemat imao kontinuitet, da bi rastao i da bi svojim džematlijama služio.

U prethodnoj godini nikom nije promaklo da su stalni troškovi najmanje duplo porasli. Pokraj rasta svih troškova, svih ovih godina, došlo je vrijeme da ovu odluku o visini članarine korigujemo.

Iz tog razloga džematski odbor je sazvao vanrednu skupštinu, da odluči šta dalje da radimo, sa prijedlogom da se povisi vazifa sa €10 na €15. i iz pomenutog razloga džematski odbor je sazvao vanrednu skupštinu.

Džematska skupština je održana 22.01.2023. god. na kojoj se razmatrala ova tačka i izneseni opravdani razlozi za povećanje članarine i nakon rasprave donesena je jednoglasna odluka da se minimalna članarina poveća sa 10 na 15 €

Odluka stupa na snagu od 01.02.2023.god.

Dragi članovi opće članstvo u našoj zajednici bazira se na dobrovoljnosti iza koje stoji duhovna i moralna motivacija. Rođenjem u muslimanskoj porodici, svaki musliman i muslimanka, članovi su Islamske zajednice i prema tome, od Boga danom pravu, neki se odnose AKTIVNO, a neki PASIVNO. Aktivan član je onaj koji se učlani u Islamsku zajednicu, održava svoje članstvo, koristi svoja prava i izvršava dužnosti.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Allahova ruka je nad džematom (zajednicom), pa tko se odvojio od džemata, odvojio se za Džehennem!"

Posebno su upozoravajuće i drastične riječi poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem: "Tko umre u stanju nepripadanja svome džematu, umro je kao nemusliman!"

Molimo Allaha dž.š. da nam bude od pomoći u jačanju i sirenju naše zajednice i da plodove našeg članstva vidimo i na ovom i na budućem svijetu Amin.