Povodom održavanja mirovnog protesta u Briselu 10. januara 2022. god., pozivamo vas u koliko ste u mogućnosti i želite biti dio istog da se prijavite do 5. januara kako bismo organizovali prevoz.

Prijave na tel:
- Almira Mašić +31 6 4042 3236
- Alma Çatak: +31 6 2509 7419