Lokacija: Džematske prostorije.

Obavezne prijave na broj tel: +31 6 40533861 do 16. juna 2023. god.