Libië foto: nu.nl

foto: nu.nl

Naš džemat će ove sedmice prikupljati financijsku pomoć narodu Kraljevine Maroko i Države Libija.

Pomoć možete priložiti putem našeg žiroračuna IBAN: NL81 ABNA 04 2919 4129 sa naznakom Pomoc za Maroko i Libiju.

Ili putem sergije ovog petka.

foto: linda.nl